Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.
آینده پژوهان نوآور کارگشا
آینده پژوهان نوآور کارگشا
تعداد محصولات 252 سال تاسیس 1385
مدیر عامل : محل درج نام مدیر

https://kargosha.com/fa/content/id/2217

در این مطلب یک رو تقریبی برای تحلیل سیستم جداساز بیان می شود و سپس در ادامه نمونه هایی شاخص از به کار گیری این سیستم در مقاوم سازی سازه های موجود آورده شده است.

https://kargosha.com/fa/content/id/2217

برش پایه در ساختمان جداسازی شده و برش پایه سیستم جداساز را می توان با یک تحلیل ساده تر نیز بدست آورد به گونه ای که ساختمان را با رفتار صلب در نظر گرفت. زمان تناوب سیستم تک درجه آزادی Tb بوده و میرایی آن ξb است. (معادله 1 مطلب پیوست)؛ ارتفاع های طیف طراحی برای شبه شتاب   (A(Tb,zb-بوده و برای تغییر شکل (D(Tb,zb می باشد. بنابراین برش پایه در سازه و تغییر شکل جداساز برابر خواهد بود با:

ادامه مطلب

ارسال نظر