Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.
آینده پژوهان نوآور کارگشا
آینده پژوهان نوآور کارگشا
تعداد محصولات 252 سال تاسیس 1385
مدیر عامل : محل درج نام مدیر

سـرآغازی بر رویکردهای هنر در قرن شانزدهم

قرن شانزده میلادی همزمان با آغاز تحولات در نگاه هنرمندان به هنر و مفهوم هنر بود. به نحوی که مفهوم جدیدی از هنر با تزئینات و جزئیات فراوان از میان اتفاقات رنسانس سر برآورد و جامعه رها شده از قرون وسطی را معنای جدیدی بخشید.

سـرآغازی بر رویکردهای هنر در قرن شانزدهم

«آغاز رویکردهای گوناگون در هنر و هنرمندان قرن شانزدهم میلادی»

  • رویکرد تاریخی: هدف اصلی تعیین تاریخ آن اثر است. مشخص شدن تاریخ به معنای شناخت شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. در واقع شناخت تاریخ یک اثر به معنی پیوند دادن آن با گذشته اثر است. 
  •  رویکرد فرهنگی و اجتماعی: هدف اصلی در این رویکرد، شناخت اجتماع، فرهنگ و مردم می باشد.
  • رویکرد معناگرا (سنت گرا): شناخت معانی و مفاهیم نهفته در اثر است و عمدتا دارای ویژگی نماد پردازانه است.
  •  رویکرد عملکردگرا: تاکید بر ویژگی های کاربردی است. نقطه اوج ونماد این تفکر، ماشین است. چون کاملاً عملکردی است و کوچکترین پیچ آن هم کاربردی است.
  • رویکرد فرم گرا: هدف پیروان این رویکرد، جنبه های زیبایی شناسانه ی فرم است. تناسبات پر وخالی و ترکیب بندی وگونه شناسی فرم مورد توجه این رویکرد است. 
  • رویکرد فضا گرا: دغدغه این رویکرد فضا، حرکت در آن و کشف فضا می باشد.
  • رویکرد تکنولوژی گرا: دغدغه ی اصلی این رویکرد، تکنولوژی وزیبایی شناسی جدیدی است که در ابتدای قرن بیستم توسط مارتین هایدگر درکتاب فلسفه ی تکنولوژی مطرح شد.
  • رویکرد طبیعت گرا: دغدغه این رویکرد طبیعت، محیط زیست و چرخه زندگی است.ادامه مطلب

ارسال نظر